Chương trình Tiếng Anh (ELP)

English Language Programs (ELP) dành cho các học viên chưa biết tiếng Anh, muốn học tiếng Anh để sử dụng hiệu quả trong môi trường học thuật và giao tiếp thông thường.

Các chương trình được thiết kế nhằm:

 • tạo điều kiện cho học viên xác định và phát triển các kỹ năng, chiến lược học ngoại ngữ hiệu quả hơn và học “cách học”
 • phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh chính (nghe, nói, đọc, viết)
 • phát triển nhận thức và hiểu biết về văn hoá các nước nói tiếng Anh

Chương trình English Language Program trọn gói bao gồm cả tài liệu giảng dạy, học tập và đánh giá:

 1. Syllabus hoàn chỉnh cho từng cấp độ
 2. Sách giáo khoa: Student Course Books
 3. Teacher Guide chi tiết và đĩa CD cho toàn khoá học
 4. ELP Writing Program
 5. Tài liệu đánh giá:
  • Entry test
  • Assessment Folders bao gồm đánh giá định kỳ theo kỹ năng, kèm theo hướng dẫn cho giảng viên và các tiêu chí đánh giá
  • các bài đánh giá cuối kỳ bốn kỹ năng chính (kèm theo đĩa CD.)
Chart showing how the English Language Programs work

Các cấp độ ELP và sơ đồ chuyển tiếp