Pathway Universities

Chương trình Global Assessment Certificate™ (GAC) là một chương trình dự bị đại học được quốc tế công nhận dành cho những sinh viên muốn học ở các trường giảng dạy bằng tiếng Anh. GAC Pathway Universities có mặt tại Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, Thái Lan, Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Một số trường đại học ở Hoa Kỳ công nhận các tín chỉ của GAC đối với các khoá học bậc đại học. Một số trường cấp học bổng giúp giảm đáng kể học phí và sinh hoạt phí.

Sau khi hoàn tất chứng chỉ GAC, bạn có thể nộp hồ sơ vào bất cứ trường nào thuộc GAC Pathway Universities, tuỳ theo yêu cầu của từng trường. Mỗi trường có các yêu cầu tuyển sinh riêng đối với các học viên có chứng chỉ GAC, bao gồm năng lực tiếng Anh và kết quả học tập. Để so sánh các yêu cầu tuyển sinh, học bổng và tín chỉ của từng trường, hãy tải về Pathway University Handbook (PDF, 34 trang, 3.9MB). Để truy cập trang web của các trường, hãy nhấp vào các đường link dưới đây.

Nước
  

Results