Quản lý thành công GAC Center

Với kinh nghiệm điều hành chương trình GAC, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn chừng đó, kỹ năng marketing, giảng dạy, quản lý và đào tạo giảng viên mới, tôi tin chương trình GAC thực sự là một chương trình tuyệt vời và rất quan trọng cho các học sinh tốt nghiệp phổ thông ở Trung Quốc trước khi học đại học ở phương Tây.

…Quá trình học đại học của tôi ở Hoa Kỳ… và chuyên ngành cao học về Thiết kế Chương trình học và Phương pháp Giảng dạy Toán học đã mang lại cho tôi những trải nghiệm cần thiết để trân trọng các mối quan tâm của sinh viên quốc tế…. Là một giáo viên phổ thông dạy Toán học có bằng cấp của Hoa Kỳ, tôi phải làm việc với môn xác suất thống kê đáng sợ, bởi môn học này đã cho thôi học 30% sinh viên sau năm thứ nhất và một nửa số sinh viên không thể tốt nghiệp, đặc biệt là các sinh viên thuộc các nhóm thiểu số. Với kiến thức nền tảng của mình, tôi có thể tự tin nói rằng chương trình học bao quát của GAC trong 9 tháng, tập trung vào việc học tập độc lập, tích cực và luyện thi chứng chỉ ACT và IELTS / TOEFL, có thể trang bị cho sinh viên Trung Quốc kiến thức, các kỹ năng và năng lực trí tuệ cần thiết để học tập thành công ở Hoa Kỳ.

Các chương trình dự bị đại học quốc tế như GAC thường gặp cả thuận lợi và khó khăn tại Trung Quốc đại lục. Một số vùng chưa phát triển cao như tỉnh Vân Nam là những thị trường mới nổi dành cho các nhà đầu tư giáo dục. Hiện chỉ có một vài chương trình dự bị đại học chất lượng cao dành cho các sinh viên muốn du học nước ngoài…. Ngược lại, Trung Quốc đại lục lại có nhiều khó khăn… Hầu hết học viên và phụ huynh đều xa lạ với các chương trình dự bị đại học và vì vậy, họ thường chỉ tập trung vào các yêu cầu tuyển sinh của những trường đại học quốc tế: thi đỗ các kỳ thi theo yêu cầu và xin visa… mà không biết đến bản chất của các chương trình dự bị đại học và sự cần thiết phải trang bị cho sinh viên những kỹ năng phù hợp, giúp họ có thể xoay xở tốt khi theo học các trường đại học ở Hoa Kỳ và hoà nhập với văn hoá Hoa Kỳ.

Để quản lý tốt chương trình dự bị đại học quốc tế GAC, cần phải nắm vững lối suy nghĩ của học viên và phụ huynh cũng như kinh nghiệm, kiến thức về các yêu cầu của các trường đại học quốc tế. Ưu tiên số một là thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn giáo dục cao hơn là chỉ tập trung vào lợi nhuận. Cần phải đầu tư đủ thời gian và nỗ lực để xây dựng một nhà trường hoạt động hiệu quả và đáng tín nhiệm. Việc điều hành một đội ngũ quản lý dự án chuyên môn hoạt động hiệu quả bao gồm khả năng kết hợp kiến thức về phương pháp giảng dạy phương Tây và cách quản lý “địa phương”, bao gồm chiến lược marketing phù hợp như khuếch trương phương thức quảng cáo truyền miệng ở các thành phố có dân số trung bình.

Nhìn chung, việc quản lý thành công chương trình GAC đòi hỏi phải duy trì các tiêu chuẩn về trách nhiệm và sự tôn trọng giáo viên cũng như đội ngũ quản lý trong bối cảnh kinh doanh kết hợp phương thức quản lý, đội ngũ nhân sự phương Tây và Trung Quốc. Đồng thời, cần phải quan tâm đến các hoàn cảnh và ý thức của học sinh và phụ huynh.

Quay trở lại FAQs.

Photo of Ke Song

Ke Song, Director, Kunming Foreign Language School GAC Center